Zásady zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas organizaci Patrioti MSK, z. s., se sídlem na adrese Nádražní 416/120, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 02711818, dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mailová adresa;
  • jméno a příjmení;
  • pracovní zaměření;
  • kontaktní telefon.
 2. E-mailová adresa, jméno a příjmení, pracovní zaměření a kontaktní telefon jsou údaje shromažďované pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. Mezi marketingové účely patří:
  • rozesílání newletteru s novinkami okolo projektu Patrioti MSK.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatelé softwarů Google Analyics, Mailchimp, Clevermeeting, SimpleShop, Myia;
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Ostravě dne 27. 7. 2023                                                                                        Patrioti MSK, z. s.