Tomáš Hudeček

bývalý pražský primátor, vysokoškolský pedagog
Tomáš Hudeček

Tomáš Hudeček

bývalý pražský primátor, vysokoškolský pedagog

Bližší informace

Stručné představení:

Po vystudování geografie v Olomouci se stal pražským primátorem. Dnes žije v Ostravě a zabývá se územním rozvojemměstským plánováním.

Kariéra:

Tomáš Hudeček je olomouckým rodákem. Absolvoval tamější gymnázium a následně geografii na Univerzitě Palackého. Od komunálních voleb v roce 2010 působil v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, v letech 2013–2014 byl jejím primátorem.

V rámci svého politického působení se zabýval především územním plánováním – podílel se například na vzniku Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Založil expertní fórum Ozvučná deska, projednávající strategické dokumenty, a vyhlásil projekt Praha pro lidi. Podílel se také na vzniku Centra architektury a městského plánování (CAMP).

Později se kvůli manželce přestěhoval do Ostravy. Dnes působí především jako vysokoškolský pedagog v rámci Katedry městského inženýrství VŠB nebo Katedry veřejné správy a regionálních studií ČVUT. Tato problematika mu zůstala vlastní i v ostravských reáliích.

Zajímavosti:

Díky svým zahraničním zkušenostem z Brazílie nebo Číny dokáže Tomáš Hudeček srovnat Ostravu i s jinými světovými městy. Říká, že Česko je vlastně takové velké čínské město s mnoha parky. Pražští politici ho přezdívali Tanečník, jelikož se v minulosti sportovně věnoval standardním tancům.

Na Setkání bude mluvit o:

Tomáš Hudeček vysvětlí, proč a jak skončil v Ostravě, a srovná ji s jinými českými, ale také světovými městy. Vnese do diskuze svůj názor na to, kam se má Ostrava dále rozvíjet a jaké kroky by pro to dnes měla podniknout.


Koupit vstupenku

Program: Tomáš Hudeček

Tomáš Hudeček

16:00–16:45