Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na stránce Patriotimsk.cz

   1. Udělujete tímto souhlas organizaci Patrioti MSK, z. s. , se sídlem na adrese Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ:  02711818, dále jen “Správce”, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • E-mail,
    • jméno a příjmení,
    • pracovní zaměření,
    • kontaktní telefon.
   2. E-mail, jméno a příjmení, pracovní zaměření a kontaktní telefon je nutné marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. Mezi marketingové účely patří:
    • Rozesílání newletteru s novinkami a články okolo projektu patriotimsk.cz.
   3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
   4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
    • Poskytovatelé softwarů Mailchimp a Clevermeeting.
    • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,které však v současné době společnost nevyužívá.
   5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
    • vzít souhlas kdykoliv zpět,
    • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
    • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
    • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
    • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
    • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   V případě dotazů můžete kontaktovat Správce na emailu: info@patriotimsk.cz.