ZET Foundation

ZET Foundation

ZET Foundation

Bližší informace

Nadace ZET vítá asociaci vzájemně výhodné spolupráce se spřízněnými podniky, vzdělávacími institucemi a místní i regionální samosprávou. Zastává myšlenku, že čím úspěšnější bude jednotlivec, instituce nebo region, tím silnější bude samotná nadace a tím efektivnější bude její podpora a pomoc v podnikatelském, vzdělávacím a společensko-kulturním rozkvětu místních a regionálních ekonomik.

Program: ZET Foundation