Vojta Bajer

předseda ČSOP Salamandr

Vojta Bajer

předseda ČSOP Salamandr

Bližší informace

Předseda ČSOP Salamandr. Cílem občanského sdružení je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd. „Pečujeme o  krajinu Byskyd více než 15 let. Daří se nám udržovat krajinu, zejména radhošťský hřeben: ovce udržují daleké výhledy lidem, ale i dobré vyhlídky cenným loukám do budoucna. Naše starost o Bečvu zase přispěla k tomu, že na mnoha místech je po letech z cyklostezky opět vidět řeka. Za úspěch považujeme obnovení řady vzácných luk a pastvin na Rožnovsku. Ceníme si důvěry vlastníků i pomoc lidí a firem Rožnova, Valmezu a Frenštátu, protože věříme že péče o krajinu je dlouhodobě možné jen díky velké spolupráce.