Dobromila

Dobromila

Dobromila

Bližší informace

Dobromila je projekt Spirály z Ostravy, společensky prospěšné společnosti, která od roku 2013 pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě životem. Zaměřuje se na on-line propojování neziskového, veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím jednoduché webové a následně mobilní aplikace.

Program: Dobromila

Jak budovat sociální podnik?

9:00–10:30, 14:00–15:30