Centrum podpory inovací

Centrum podpory inovací

Bližší informace

Centrum podpory inovací je vysokoškolským pracovištěm VŠB-TUO s cílem zapojit univerzitu do realizace kvalitních vzdělávacích projektů. Kromě toho podporuje know-how univerzity a koordinuje podporu popularizace vědy.

Program: Centrum podpory inovací

Business model za hodinu

09:00–10:30
Kapacita 15 účastníků

Business model za hodinu

14:00–15:30
Kapacita 15 účastníků