Klíčové myšlenky z besed

16. října 2019
18:00–18:30

Klíčové myšlenky z besed

Formou pitchů si shrneme, jaké klíčové myšlenky zazněly v každé z besed.