3. přednáška

24. listopadu
19:15 - 19:50

3. přednáška