2. přednáška

24. listopadu 2016
18:15 - 18:50

2. přednáška