2. přednáška

24. listopadu
18:15 - 18:50

2. přednáška