2. přednáška

20. října 2016
18:15 - 18:50

2. přednáška