Blog

Aktivity MSID
22
Bře

MSID: Moravskoslezskému kraji se v otázce investic daří. Velkou příležitostí jsou brownfieldy

CzechInvest v Moravskoslezském kraji loni udělil investiční pobídky v celkové hodnotě téměř šest miliard korun, nejvíce z Česka, říká Tomáš Kolárik, ředitel MSID. Jak si vede ve srovnání s evropskými městy? A proč už se brownfieldy vyplatí více než stavba na zelené louce?

Můžete v krátkosti představit MSID těm, kteří o něm ještě neslyšeli?

Pod zkratkou MSID se skrývá název Moravskoslezské Investice a Development, a.s., což je nový název bývalé Agentury pro regionální rozvoj, která v kraji působila od roku 1993. To už jsou časy dávno minulé. MSID tak sice navázal na její tradici, ale svou činností se už nezaměřuje na rozvoj kraje tak široce.

Zaměřujeme se spíše na rozvoj v konkrétních oblastech prostřednictvím podpory investic a developmentu. Snažíme se tedy lákat nové investory do kraje, šířit informace napříč krajem a vně kraje, a to především tak, že se jménem Moravskoslezského kraje účastníme domácích i zahraničních veletrhů. Velkou část své energie věnujeme brownfieldům a dalším „problémovým“ oblastem, jejichž zlepšením se kraj dál rozvíjí. Dlouhodobě řešíme třeba oblast pohornického Karvinska, která bude mimochodem jedním z témat naší prezentace na 12. Setkání Patriotů MSK.

V poslední době se brownfieldům věnujete intenzivně. Pozvali jste do Moravskoslezského kraje úředníky z Ministerstva průmyslu a obchodu a pomáháte jim s přípravou nového finančního nástroje na opravu těchto zchátralých objektů. Proč je výhodnější využít brownfield než postavit novou stavbu, takříkajíc na zelené louce?

Výhod investice do brownfieldů oproti výstavbě na zelené louce je hned několik. Můžeme se na ně podívat z různých úhlů pohledu. Stručně řečeno, z pohledu investorů byla dosud upřednostňována zelená louka, přestože si museli mnohdy připlatit za vyjmutí z půdního fondu, stavební povolení se někdy dost protáhlo a často se proti výstavbě stavěli občané i místní spolky.

Oproti tomu brownfield nabízí jednodušší jednání o výstavbě na již zastavěném území, ale předchází mu zpravidla demolice a mnohdy i sanace, což jsou náklady navíc. S tím může dnes pomoci dotační podpora, zvýhodněné úvěrování nebo právě nově připravovaný finanční nástroj, který by měl pomoci hlavně firemnímu sektoru.

Brownfield – před úpravou

Vodárenská věž v Opavě před revitalizací

Brownfield – po úpravě

Dnes je z ní Kulturně-umělecký prostor KUPE

Z pohledu udržitelného rozvoje je rozhodně upřednostňována výstavba na brownfieldech. Ze současné poptávky ze strany investorů i developerů je zřejmé, že si tento fakt již uvědomují, za což jsme rádi. Navíc oživení původních brownfieldů je i kladně kvitováno veřejností, o čemž svědčí úspěšné znovuoživení Dolní oblasti Vítkovice.

Letos poprvé Moravskoslezský kraj prezentoval své investiční příležitosti ve společné expozici Czech Cities and Regions na prestižním mezinárodním veletrhu MIPIM v Cannes. Dokážete srovnat kvalitu a rozmanitost moravskoslezských investičních příležitostí s jinými světovými městy?

Veletrh MIPIM je jednou z nejvýznamnějších akcí v oblasti nemovitostí a investičních příležitostí v Evropě. Každoročně se ho účastní všechny významné metropole, investoři a developeři z celého světa. Tomu odpovídá také nabídka investičních příležitostí, která je velice široká. Jedná se o projekty výstavby celých městských čtvrtí i menší investiční projekty různého zaměření.

Věříme, že jsme schopni oslovit široké spektrum potenciálních investorů.

Moravskoslezský kraj na veletrh přijížděl se záměrem oslovit co nejvyšší počet investorů, a tak připravil nabídku zahrnující objekty vhodné pro průmyslové využití, logistiku, bytovou výstavbu, ale také areál určený pro sport a rekreaci. Díky takto široké nabídce věříme, že jsme schopni oslovit široké spektrum potenciálních investorů, kteří mají zájem o investici v Česku.

Jak si vede Moravskoslezský kraj ve srovnání se zbytkem Česka?

Ve srovnání s ostatními regiony v Česku si náš kraj nevede špatně, stále se na nás obrací investoři se zájmem o vhodné lokality pro zasídlení. Aktuálně přichází noví investoři třeba do CTParku v Ostravě-Hrabové. Pro zajímavost – CzechInvest v Moravskoslezském kraji loni udělil investiční pobídky devíti výrobním projektům v celkové hodnotě více než 5,7 miliard korun, což je nejvíce z celého Česka. Můžeme se pochlubit i tím, že se naše krajské město Ostrava pravidelně umisťuje vysoko v žebříčcích atraktivity evropských měst týkajících se podpory investic a ekonomického potenciálu.

Jaký je váš hlavní argument, kterým lákáte nové světové i české investory právě do Moravskoslezského kraje?

Důležitý je fakt, že Moravskoslezský kraj již není krajem s jednostranným zaměřením na těžký průmysl, jak tomu bývalo v minulosti. V současnosti zde fungují také významné zahraniční společnosti, které zde zakládají svá vývojová centra. Zdatně jim sekundují regionální podnikatelé, kteří se dokázali přizpůsobit aktuálním trendům a jsou významnými hráči nejen na evropském, ale také na globálním trhu.

Aktivity MSID

Jednou z aktivit MSID je prezentace Moravskoslezského kraje na veletrzích u nás i v zahraničí

Velkou výhodou je strategická poloha kraje blízko polských a slovenských hranic. Kraj má také velice dobrou infrastrukturu. Jsou zde tři veřejné univerzity, dvě soukromé vysoké školy a výzkumná centra, která nabízí výzkumné činnosti v oblasti energetiky, nanotechnologií nebo využití pokročilých materiálů. V regionu působí celá řada špičkových firem, které dodávají produkty do celého světa.

Kraj má také velice dobrou infrastrukturu.

Nabízené lokality i kancelářské prostory jsou u nás dostupné za příznivější ceny než v ostatních českých regionech. Tyto podmínky, spolu s podporou kraje a municipalit, vytváří ideální předpoklady pro příchod nových, ale také rozvoj stávajících firem v našem kraji, kterým poskytujeme své služby.

Již dlouhodobě spolupracujete s Patrioty MSK. V čem vidíte největší přínos této spolupráce?

Patrioti MSK si v našem kraji vybudovali dobré jméno, a to především díky svému nadšení a pozitivní energii, kterou do svých aktivit vkládají. Jsme moc rádi, že můžeme být jejich součástí, protože víme, že Patrioti MSK dělají věci přirozeně, nejsou žádnou „na sílu“ vytvořenou skupinou. Dávají svým členům pocit, že táhnou za jeden provaz.

To je asi největší přínos této spolupráce, ten pocit sounáležitosti a toho, že nám jde o společnou věc – rozvoj Moravskoslezského kraje. Dalším přínosem je pak samozřejmě vzájemná informační podpora a propagace a bezpochyby mnoho příležitostí k navazování nových kontaktů a spoluprací.

Kde vidíte Moravskoslezský kraj v roce 2030?

Pevně věříme, že v roce 2030 bude náš kraj plný energie, pohybu a chytrých řešení. Naším cílem je přispět k přeměně našeho kraje v místo, kde budou žít lidé spokojený a kvalitní život.