Blog

Fnalisté, kteří se představí na Startup Show 2019
19
Úno

GREEN LIGHT: O úspěchu v podnikání rozhodují spíše kontakty a zkušenosti než samotné peníze

Nahlédni s námi pod pokličku nejucelenějšího akceleračního programu Moravskoslezského kraje. Jak se projekt z Ostravy dostane až do New Yorku či Singapuru? Proč jednotlivé projekty v průběhu odpadají?

Letošní ročník GREEN LIGHT Startup Show, v rámci kterého se představí nejúspěšnější projekty zmíněného akcelerátoru, se nezadržitelně blíží. Vyzpovídali jsme proto prorektora VŠB-TUO doc. Ing. Igora Ivana, Ph.D., a vedoucí útvaru Podnikání a kariéra Centra podpory inovací Ing. Andreu Šimoníkovou.

Letos organizujete již šestý ročník akcelerátoru GREEN LIGHT. Kdybyste měli porovnat, jak probíhal první ročník a ten letošní, v čem vidíte největší posun?

Andrea: Na počátku byl program orientován dovnitř univerzity, projekty byly spíše studentské, ve fázi pouhého nápadu. Postupně se povědomí o GREEN LIGHTu rozšířilo a program se výrazně otevřel dalším lidem z regionu. Většina týmů je dnes nakombinována z členů různých oborů i věku. Dochází tak k navazování zajímavých spoluprací mezi zkušenými lidmi a studenty, což byl původní záměr realizátorů GREEN LIGHTu.

Výrazně se změnil také samotný obsah. Nyní klademe důraz na zapojení většího počtu expertů z praxe a na individuální práci s projekty.

Každý ročník je o mnoho lepší než předchozí. Posun lze vidět i na odhodlání jednotlivých týmů. Během posledních dvou let se stává, že si některé týmy už během průběhu akcelerátoru nebo v krátké době po jeho ukončení založí své firmy a získají první zákazníky.

Kolik projektů už prošlo akcelerátorem? Daří se jim dnes podnikat?

Andrea: Akcelerátor je výběrovou záležitosti. Přihlásily se do něj již více než tři stovky projektů. Samotným programem pak prošlo 95 projektů – publiku se z toho představilo padesát, budeme-li počítat i letošní ročník.

Mezi úspěšné projekty patří třeba Presentigo. Jejich výjimečné prezentace vzbudily zájem jak u nás, tak v zahraničí. Spolupracovali již s firmami jako ŠKODA, ČSOB, T-Mobile nebo PwC (poradneská společnost PricewaterhouseCoopers, pozn. red.).

Týmy pátého ročníku GREEN LIGHTu

Týmy zapojené do pátého ročníku GREEN LIGHTu. Výherci Dustee zvítězili i v Chytré myšlence Moravskoslezského kraje.

Projekt z minulého roku, chytrý rehabilitační software Eddie, uspěl se svou žádostí v nástroji SME Instrument podporujícím inovativní nápady s mezinárodním přesahem teprve jako druhý projekt z našeho kraje. Letos plánují zavést produkt na trh.

Za zmínku stojí i teprve pár měsíců fungující Dustee. Zaměřují se na stále aktuální otázku kvality ovzduší. Ve spolupráci s firmou Philips vloni spustili projekt Čistá školka a v prosinci vyhráli v Chytré myšlence Moravskoslezského kraje.

Je poměrně běžným jevem, že projekty v rámci nejrůznějších nejen akceleračních programů postupně odpadají. Jaký pro to mají důvod?

Andrea: V případě GREEN LIGHTu není cílem dojít do finále na Startup Show, to je jen bonus navíc. Největší přidanou hodnotou je několikaměsíční intenzivní práce, kdy se projektům věnují mentoři a týmy musí opravdu makat, aby svůj projekt posunuli kupředu. S některými projekty se pracuje tři měsíce, s některými třeba až půl roku.

Často až druhý či dokonce pátý nápad je ten pravý. Prvotní neúspěch nic neznamená.

Nejčastějším důvodem k nedokončení akcelerátoru je mylná představa, že stačí pouze odchodit semináře a je hotovo. Není tomu tak. Velkou roli hraje časová náročnost, osobní motivace a dobře sestavený tým. Často až druhý či dokonce pátý nápad je ten pravý. Prvotní neúspěch nic neznamená. Právě tyto zkušenosti většinou přispějí k ponaučení a dosažení lepších výsledků s dalším projektem.

Málokdo si uvědomuje, že je třeba hodně zkušeností a kontaktů, aby člověk v podnikání uspěl. Sami účastníci potvrdili, že nejdůležitější nejsou peníze (tedy výhra), ale získání kontaktů, obecný přehled o startupovém světě, schopnost umět se prezentovat, a hlavně naučit se ověřovat, jestli je o jejich produkt reálný zájem.

Právě fáze ověřování patří mezi průlomové okamžiky, kdy vyjde najevo, zda má nápad potenciál uspět u zákazníků a stát se dobrým byznysem.

Sahají výsledky GREEN LIGHTu i za hranice Česka? Co přináší těm, co vydrží?

Andrea: Ano, několik projektů dostalo díky účasti v GREEN LIGHTu šanci prezentovat se v San Franciscu, New Yorku, Singapuru nebo třeba Paříži. Máme skvěle navázanou spolupráci s organizacemi typu CzechInvest nebo Moravskoslezské inovační centrum. Díky nim se projekty, které vznikly na půdě univerzity, mohou dále vyvíjet a mají příležitost osahat si startupové prostředí i daleko za českými hranicemi.

Od loňského roku máte na VŠB-TUO studijní předmět Startup podnikání. Je o takový předmět mezi studenty zájem?

Igor: Ano, vloni proběhl pilotní ročník. Cílem není vytvořit masivně navštěvovaný předmět – takové již existují, ale zavést předmět s menším počtem studentů, aby mohla být ověřena metodika založená na individuálním přístupu. Díky tomu se dokážeme zaměřit na osobní talenty studentů, které mohou dále rozvíjet v podnikání.

Dokážeme se zaměřit na osobní talenty studentů.

Letos budeme pracovat s téměř 70 studenty z různých fakult naší univerzity, čímž bude možné tvořit mezioborové týmy. Zajímavé je, že většina studentů se hlásí na základě referencí od spolužáků, což samo o sobě vypovídá o jeho kvalitě a oblíbenosti. Na druhou stranu, předmět Startup podnikání je dost náročný na absolvování, po studentech je vyžadována domácí příprava a pro jeho úspěšné absolvování musí studenti v průběhu semestru pořádně makat.

Zároveň si také vychováváme další možné účastníky programu GREEN LIGHT, kde mohu dále pracovat na svém projektu nebo se stát členem jiného týmu. Tímto výjimečným propojením se VŠB-TUO vlastně stává lídrem v podpoře podnikání převážně mladých lidí v Moravskoslezském kraji.

Jaké máte s programem GREEN LIGHT plány do budoucna?

Igor: Už nyní máme kromě akcelerátoru i průběžný program, kde se s projekty pracuje až půlroku, a již zmiňovaný předmět Startup podnikání. Celkový přístup v programu je jedinečný v tom, že se nesoustředíme pouze na nápad účastníka, ale i na osobní vizi a talent s možným protnutím s podnikáním.

Startup Show 2018

Startup show je slavnostním finále GREEN LIGHTu, na kterém se jednotlivé projety prezentují veřejnosti – letos se uskuteční 28. února v Aule VŠB-TUO

Do budoucna připravujeme navazující služby pro absolventy programu. Plánujeme ještě více propojit univerzitní sféru s regionálními projekty a zapojit studenty dalších dvou veřejných univerzit v kraji. Vše samozřejmě za podmínky, že nás i nadále v takové míře bude podporovat Moravskoslezský kraj, bez kterého bychom nic nezrealizovali.

Proč jste se v rámci Centry podpora inovací VŠB-TUO rozhodli přidat k Patriotům MSK?

Andrea: Rozvíjení kultury podnikání v kraji není o jednom nebo dvou hráčích na jednom regionálním hřišti, ale o otevřenosti každého z nás, kdo může přispět k tomu, abychom se společně posouvali dopředu. A v tomto jsou Patrioti MSK skvělí, jelikož pomáhají propojovat lidi, kteří věří, že společným úsilím kraj posuneme dopředu rychleji.

Kde Moravskoslezský kraj vidíte za 30 let?

Igor: Náš kraj za 30 let vidím jako místo s významnou kumulací technologických firemních lídrů, úzce propojených s univerzitním prostředím. Budeme krajem, ve kterém lidé budou chtít žít nejen kvůli dynamice ekonomického rozvoje, ale taktéž pro kulturní, vzdělávací, ale i volnočasové příležitosti. Krajem, který dokáže přilákat řadu zajímavých odborných kapacit a udržet či přilákat talenty.