Inspirativní a networkingová setkání
s osobnostmi MSK
více o setkání

1623

účastníků našich Setkání

37

řečníků již inspirovalo

4

podpořené projekty

66 050 Kč

darováno projektům

Ze Setkání Patriotů MSK

Řečníci, kteří vystoupili na našich Setkáních

Inspirujeme